Nedleggelsen av fødetilbudet i Kristiansund ble ikke stanset

Fødeavdelingen i Kristiansund ble ikke reddet av helsekomiteen i Stortinget. De fødendes framtid bestemmes dermed av helseforetaket styre 15. mai.

I april var aksjonsgruppa Bunadsgeriljaen på besøk i Stortinget for å snakke for de fødendes tilbud. Gruppa støttes av 38.000 medlemmer. De lover hard kamp om fødestua i Kristiansund som er nedleggingstruet.  Foto: Ruud, Vidar

Nyheter

Tirsdag behandlet helsekomiteen forslag fra SV og Sp om å stanse nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene og dermed ikke flertall.

Komiteens nestleder Sveinung Stensland (H) viser til at Stortinget ikke kan gripe inn overfor helseforetakene på den måten. Han mener at helseforetaket likevel har fått veldig tydelige signaler om prosessen videre.

– Helseforetaket må ta inn over seg signalene lokalt. En må sikre trygghet for de fødende, sier Stensland.

Styret møtes 15. mai

Det vekket store protester da et flertall i Helse Møre og Romsdal vedtok 27. mars å flytte fødeavdelingen i Kristiansund til Molde. Etter planen skal avdelingene slås sammen fra 31. august.

Konstituert administrerende direktør Nils Kvernmo i helseforetaket i Møre og Romsdal har opplyst at han vil legge fram et forslag om utsettelse i tråd med signalene fra den forrige direktøren. Forslaget skal behandles i styremøtet 15. mai.

Kjersti Toppe (Sp) vil at de folkevalgte fra Møre og Romsdal skal stemme for eller imot om fødeavdelingen skal legges ned.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Aksjonsgruppa Bunadsgeriljaen som kjemper mot nedleggelse, sier til Klassekampen at krever at utsettelsen må bli på fem år.

– Det er like uforsvarlig å slå sammen avdelingene om tre år, sier Anja Solvik til avisen.

Byggestart for det nye sykehuset på Hjelset i Molde skal etter planen starte i år, og vil ifølge Klassekampen tidligst stå ferdig i 2024.

Protestbevegelse

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe som la fram forslag om at nedleggelsen skulle stanses, mener regjeringspartiene stilltiende godtar at fødetilbudet svekkes.

– Regjeringspartiene godtar stilltiende at fødetilbudet på Nordmøre blir svekket. Vi vet at risikoen for fødsel utenfor institusjon, komplikasjoner og dødelighet øker betydelig når reiseveien til fødeinstitusjon blir lengre enn én time. Hvis fødeavdelingen på Kristiansund legges ned, får fødende på Aure, Halsa og Smøla opptil tre timers reisevei på sommerføre, sier Toppe.

Bunadsgeriljaen som kjemper for fødetilbud nær folk, har nå over 38.000 medlemmer i sin facebookgruppe. Aksjonsgruppen satte i gang etter vedtaket i Helse Møre og Romsdal om nedleggelse av fødetilbudet i Kristiansund.

Sykehusaksjonistene «bunadsgeriljaen» holdt markering utenfor Stortinget i slutten av april.