Vil bygge snarveg fra Moa til Lerstad

Snarveg for buss på Moa

Ved å bygge en snarveg for buss over Moa til Lerstad, kan bussene droppe tre rundkjøringer og komme mye kjappere fram.

Lerstadvegen: Her, sør for næringsbygget i Smibakken 3 hvor bl.a. Slettvoll holder til, vil Ålesund kommune bygge ny busstrasé slik at bussene kan kjøre direkte til/fra Moa bussterminal. Da bygges en 200 meter lang vegforlengelse over kommunal grunn mellom Moavegen og Lerstadvegen. Nina Martinsen er avdelingsingeniør i virksomhet for veg, anlegg og park i Ålesund kommune.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er Ålesund kommunes virksomhet for veg, anlegg og park som har sendt ut nabovarsel og søknad om å få bygge en 200 meter lang snarveg fra Moavegen, som kobles på Lerstadvegen sør for næringsbygget i Smibakken 3 hvor Slettvoll holder til.