Vil bygge ny bydel på toppen av sjødeponi

Vil ta forurensa bunn fra Aspevågen – og bygge Ålesunds egen «Sørenga» på Ysteneset.

Kinderegg: Rådmann Liv Stette kaller ideen for et kinderegg – et prosjekt som kan løse flere problemer på en gang. – Det er ikke mulig nå å si at vi vil inngå et sånt samarbeid. Men det er en interessant tanke – og en blir veldig oppmuntra av en slik presentasjon som viser mulighetene, sier Stette. 

Ysteneset må uansett sikres. Hvorfor ikke utnytte det som en mulighet?

Albert Aarøe
Nyheter

Aspevågen er full av forurensa sjøbunn som skal fjernes eller tildekkes.