Vil bygge ny bydel på toppen av sjødeponi

Vil ta forurensa bunn fra Aspevågen – og bygge Ålesunds egen «Sørenga» på Ysteneset.

Kinderegg: Rådmann Liv Stette kaller ideen for et kinderegg – et prosjekt som kan løse flere problemer på en gang. – Det er ikke mulig nå å si at vi vil inngå et sånt samarbeid. Men det er en interessant tanke – og en blir veldig oppmuntra av en slik presentasjon som viser mulighetene, sier Stette.  Foto: Jan Huse

Ysteneset må uansett sikres. Hvorfor ikke utnytte det som en mulighet?

Albert Aarøe
Nyheter

Aspevågen er full av forurensa sjøbunn som skal fjernes eller tildekkes.