Høgskulen i Volda:

Får millionar til meir studentaktiv læring

Det gamle Strøm-auditoriet har gått ut på dato. No får Høgskulen i Volda pengar til ombygging, for nye måtar å undervise på.

Pengar: Lokale representantar frå regjeringspartia kom med gladmeldinga onsdag. Frå venstre Hallvard Bjørneset (V), Stig Olav Lødemel (H), Arild Iversen (KrF), og Roald Espset (Frp). Fremst rektor Johann Roppen (t.v.) og dekan Odd Ragnar Hunnes. 

Nyheter

Lokale representantar for regjeringspartia hadde med tre millionar kroner til Høgskulen i Volda onsdag.