Autopass:

Passasjerer må betale betale på ferja som før

Fylket øker ikke prisene for personbiler og lastebiler med innføringen av autopass på ferjene. Men passasjerer må betale som i dag.

Betale: Prisene for både personbil og lastebiler blir uendra, men passasjerene må betale når autopass innføres fra neste år. Her fra sambandet Lote-Anda i Sogn og Fjordane. 

Nyheter

Vegvesenets forslag til nye billettpriser på ferjene med innføring av autopass-betaling kom overraskende på fylkespolitikerne.