Sparingstiltakene hos Helse Møre og Romsdal:

Vil ikke ha økonomisk effekt før i andre halvdel av 2019

I en statusrapport for mars før styremøtet i Helse Møre og Romsdal den 15. mai, skriver administrerende direktør Nils Kvernmo at effekten av de økonomiske sparingstiltakene ikke vil komme før senere i år.

Administrerende direktør: Nils Kvernmo skriver i statusrapporten for mars måned at innsparingene i Helse Møre og Romsdal ikke vil ha noen merkbar effekt før i andre halvdel av 2019.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

I desember 2018 ble det uttrykt et behov fra styret i Helse Møre og Romsdal et behov om å nedbemanne med 200 årsverk med økonomisk effekt så tidlig som mulig i 2019. Nå viser det seg at den økonomiske effekten av disse tiltakene ikke vil kunne merkes før i andre halvdel av 2019, siden størsteparten av tiltakene først vil tre i kraft i september. Flere av prosjektene ser også ut til å ha mindre økonomisk effekt enn det som først var tenkt.