Bystyret:

Vedtok student-plan for Ålesund – og ber rådmannen prioritere studenthelse snarest

Ålesund bystyre ber rådmannen prioritere studenthelse ved snarest å styrke fastlegekapsiteten, helsesykepleier og ny psykologstilling med prioritet til studenthelse.

NTNU Ålesund illustrasjon bygg   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Et enstemmig bystyre stiller seg bak Studentmeldingen for Ålesund kommune, som lister opp en rekke planer og mål for hvordan Ålesund skal bli en bedre student- og universitetsby.