Ålesundslista vil halvere bypakken:

– 20.000 kroner i året per bil. Det blir rett og slett for dyrt for aktive barnefamilier

– Halvparten er nok, sier medlem i Styringsgruppa for bypakke i Ålesund, Hans Kjetil Knutsen. Han mener tallene som har vært på bordet som forslag til bypakke, og kostnadene for befolkninga, er altfor høge.

Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Mandag får Styringsgruppa for bypakke i Ålesund lagt fram det faglige grunnlaget før de skal komme med sin anbefaling til de andre politikerne i Ålesund formannskap og bystyre.