Kommunen vil flytte to vindturbinar på Haramsøya

Mindretalet vil fjerne den eine turbinen heilt.

Dette skal vise dei planlagde vindturbinane på Haramsøya, sett frå Longva. Illustrasjon: Sweco/Zephyr AS 

Nyheter

Haram kommune ber NVE vurdere flytting av dei to vindmøllene som ligg nærmast Ulla. Vindmøllene er tenkt plassert nær kanten av det 300 meter høge fjellplatået på Haramsøya. Kommunen ønskjer at desse turbinane, merka som nummer 7 og 8 på kartet, blir flytta lenger inn på platået.