I dag behandlar styret i Helse Møre og Romsdal langtidsbudsjettet for 2020–30:

– Ein test på om Sunnmøre er med i planane

Ei PCI-avdeling i Ålesund vil smerte ved St. Olavs hospital, trur tidlegare sjukehuslege Ove Økland.

Utenkeleg: Det er heilt utenkeleg å ha kreftavdeling i framtida utan PET-skanning, seier tidlegare sjukehuslege Ove Økland. Arkivfoto 

Nyheter

Det vil bli vanskeleg å finne rom for nye satsingar på Sunnmøre i perioden 2020–30. Det går fram av direktør Nils Kvernmo si innstilling til langtidsbudsjett for Helse Møre og Romsdal.