Har inngått forlik om legesenter

Sykkylven kommune og Øystein Hove, lege ved Sykkylven legesenter, har vore i strid om legeheimelen til Hove.

Oppkjøp: Kommunen er no i innspurten om eit oppkjøp.  Foto: NILS HARALD ÅNSTAD

Nyheter

Sykkylven kommune ønskte å bruke heimelen til å opprette to nye legeheimlar til eit kommunalt legekontor. I desember møttest partane i Sunnmøre tingrett, og kommunen fekk ei mellombels avgjerd som betydde at arbeidet med legesenteret stansa opp. Ifølgje Sykkylvsbladet har partane no kome til eit forlik.