Taxisjåførene i Ålesund:

Protesterte mot frislipp i taxinæringen

Ålesund taxi frykter endringer i Yrkestransportloven kan ødelegge drosjenæringen. Tirsdag markerte de sin misnøye i Ålesund.

Taxisjåfører i Ålesund markerer sin misnøye mot samferdselsministeren tirsdag kveld.  Foto: Privat

Konkurranse: Fra 1. juli neste år blir det fri konkurranse i drosjenæringen. Daglig leder i Ålesund taxi, John Breivik, er sterkt kritisk til omleggingen. – Samferdselsministeren ofrer drosjenæringen på liberalismens alter, mener Breivik.  Foto: Eirik Meling

Nyheter

I forrige uke ble det klart at regjeringen legger fram et forslag til endring i Yrkestransportloven, som kommer til å ramme drosjenæringen spsesielt.

Lovendringer vil blant annet føre til at maksimalgrensen på antall løyver vil bli opphevet, og krav om faglig kompetanse for den som innehar løyver blir fjernet. Kravet om tilknytning til en drosjesentral blir også opphevet.

Tirsdag kveld markerte drosjenæringen i Ålesund sin misnøye mot endringene i lovverket med å samle seg på Skateflukaia.

- Vi ble enige om å samles der for å vise hvordan en holdeplass kan se ut om det blir frislipp. Hvis denne lovendringen går gjennom, frykter vi at det kan ødelegge det som i dag er drosjenæringen. Vi hadde et håp om at det som bestemme skulle vise mer ansvarlighet overfor hvem som skal kjøre eldre og syke også i fremtiden, sier styreleder John Breivik i Ålesund taxi til Sunnmørsposten.

Han minner om at hvis kjøreplikten blir opphevet, så er man ikke garantert å få drosje når man trenger det. I forrige uke uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale til TV2 at drosjetilbudet skal bli bedre med lovendringene som foreslås.

Dale mener det nåværende tilbudet er for dårlig og for dyrt.

- Det er ikke Ålesund taxi som har satt prisene, det er Konkurransetilsynet som gjør. Prisen er satt ut i fra utviklingen i kostnadsbildet, sier Breivik.

Styrelederen tror ikke regjerningen kommer til å snu i saken.

- Men jeg synes de kunne gjort et bedre forarbeid og sett på hva slags resultater et frislipp har hatt i andre land, sier Breivik.