Regjeringen pøser på med enda mer oljepenger

Regjeringen bruker 238 milliarder kroner av oljefondet – 7 milliarder mer enn det som ble foreslått i statsbudsjettet i fjor høst. – Overraskende, sier ekspert.

VIL ØKE PENGEBRUKEN: Finansminister Siv Jensen vil bruke mer oljepenger.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

Regjeringen bruker enda mer oljepenger enn i både statsbudsjettet for i år og i fjorårets budsjett – til tross for at farten og optimismen i norsk økonomi har tatt seg opp til et nivå som er det høyeste siden oljeprisene stupte i 2014.

Regjeringen Solberg bruker 238 milliarder oljekroner, tilsvarende 2,9 prosent av Statens pensjonsfond utland.

– Den høyere uttaksprosenten har blant annet sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av SPU, slik at fondet var omtrent 500 milliarder kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Uttaksprosenten regnes ut fra fondets størrelse ved inngangen til året. Statens pensjonsfond utland gikk på sitt nest største tap noensinne i 2018 og var ved inngangen til 2019 485 milliarder kroner mindre verdt enn ved samme tidspunkt året før.

Den økte pengebruken bidrar til å gi budsjettet en svært offensiv vekstimpuls – hvordan den offentlige pengebruken bidrar til å skape fart og vekst i økonomien – på 0,5 prosent. Det er en størrelsesorden vi normalt ser i krisebudsjetter.

Venter renteøkning

Regjeringen venter at BNP for Fastlands-Norge skal vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden.

Sjeføkonom Kjersti Haugland DNB Markets er overrasket over regjeringens økte pengebruk og det hun omtaler som «et enda mer romslig 2019-budsjett» enn statsbudsjettforslaget i fjor høst. Selv om budsjettet vil bidra til økonomisk vekst, kommer trolig effekten også til å ramme din kjøpekraft – hvis du har boliglån.

– Overraskende høy pengebruk og ekstra argument for Norges Bank til å heve renten videre! skriver Haugland på Twitter.

De positive utsiktene for norsk økonomi gjenspeiler seg også i den forventede utviklingen på arbeidsmarkedet. Ledigheten er ventet å synke ytterligere i år, til 3,7 prosent, mens sysselsettingsveksten faller fra 1,5 prosent til 1,4 prosent.

Lekker som en sil

Hele forslaget til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram av finansminister Siv Jensen (Frp) klokka 10.45 tirsdag formiddag. Noe av spenningen rundt hva regjeringen velger å kaste mer penger på er til en viss grad utløst på forhånd. I dagene og ukene før framleggelsen har regjeringen, som sliter i motvind på målingene, lekket som en sil.

Senest mandag kom det flere nye lekkasjer, som at regjeringen setter av 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter, 26 millioner til nye studieplasser og videreutdanning, samt 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper.

Blant de «dyreste» av de over 30 budsjettlekkasjene som NTB har registrert de siste ukene, er tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, som kommer til å koste rundt 1,5 milliarder kroner å bygge.

Dårlige meningsmålinger

Samtidig som statsrådene har strødd om seg med millioner av budsjettkroner, har statsminister Erna Solberg (H) den siste tiden hatt grunn til å bekymre seg over meningsmålingene.

Selv om regjeringen nå har flertall i Stortinget, hadde det blitt klart flertall for regjeringsskifte om det var stortingsvalg i dag, ifølge en rekke meningsmålinger.

Småpartiene KrF og Venstre vaker rundt sperregrensen, og ikke siden 2015 har Høyre hatt lavere oppslutning enn på målingen gjort av Kantar TNS for TV 2 før helgen, med 21 prosent.

Frp har også hatt blytunge meningsmålinger helt ned på 10-tallet denne våren. På partiets landsmøte på Gardermoen brukte Frp-leder Siv Jensen nettopp en budsjettlekkasje om nedbygging av bomstasjoner til å lette på stemningen og til å markere Frp som et anti-bompengeparti før kommunevalget til høsten.