Vedtok langtidsbudsjettet

Får ikke viktig hjertebehandling

Langtidsbudsjettet for Helse Møre og Romsdal ble enstemmig vedtatt, men ikke uten en kraftig advarsel fra de ansatte.

Langtidsbudsjett De ansatte sine representanter i styret for Helse Møre og Romsdal er bekymret for hva innsparingene vil si for blant annet pasientsikkerheten.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

– Vi frykter at den lave investeringsrammen i langtidsbudsjettet ikke gir rom for å gjøre de mest nødvendige utbedringer som er påpekt i bygningsmessig utviklingsplan, samt sårt tiltenkte investeringer i MTU (anskaffelse og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr), siterte Anette Lekve fra den felles uttalelsen fra de ansatte.