Ja til Liabygda-elevar

LIABYGDA: Skulen i Liabygda syng på siste verset. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

Fjord kommune tilbyr seg å ta imot grunnskuleelevane frå Liabygda, til ein pris av 110.000 kroner per elev.