IKT-sjef Odd Arne Maridal brukte datterens sjukdom som eksempel i styremøte:

Mange unødvendige helsereiser – flere skal få videosamtale med legen

IKT-sjef Odd Arne Maridal trakk fram datterens alvorlige sjukdom i styremøte for å vise hvor viktig det er med digitalisering.

FRISKT PUST: Odd Arne Maridal fikk mange positive tilbakemeldinger for innlegget sitt om videosamtaler og digitalisering. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Nyheter

Datteren Hannah har epilepsi og forsinket utvikling. Hun har sammen med foreldrene vært 15–20 ganger på poliklinikk, opplevd to akuttinnleggelser og hatt et ukjent antall telefoner med helsepersonell bare i 2019.