Barnehageopptaket i Ålesund:

Oversikt over bydelene: Her er det for få barnehageplasser

Det kom 921 søknader innen fristen til barnehageopptaket 2019-2020.

Press: I 2015 blei Hessa barnehage vedtatt nedlagt for å spare penger. Fire år seinere er det stor mangel på barnehageplasser i bydelen.  Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Nyheter

200 av disse har plass i dag, men ønsker flytting.