Hårfin linje mellom justeringer og omkamp:

Vil ta gigantprosjekt ut av bypakken – kan bety nye strafferunder

Enigheten om bypakken vakler, og bompenge-opprøret truer. Nå har også Øystein Tvedt (Høyre) fått kalde føtter og ønsker E39 ut av pakken, til tross for vegvesenets klare advarsler.

Avdelingsdirektør Kjetil Strand (t.v) og seksjonssjef Leif Magne Lillebakk i Statens vegvesen advarer politikerne mot å gjøre store endringer i bypakken nå. – Jeg er tilhenger av bør-vedtak, sier Lillebakk.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Bypakken er på vaklende grunn atter en gang, var det man kunne lese i de etter hvert svært alvorlige ansiktsuttrykkene til representanter fra Ålesund kommune, fylke og vegvesen, som møttes på Ålesund rådhus for siste gang før forslaget sendes videre til bystyret 6. juni.