Er i forhandlinger med europeisk bilindustri om vindskip:

Søker investorer og rederimiljø

– Kunden er egentlig klar. Nå søker vi etter investorer og rederimiljø som kan ta vindskipet videre.

Vindskip: Vindskipet er på rundt 200 meter og vil få plass til ca. 6600 biler fordelt på 12 dekk.  Foto: Stadt AS

Nyheter

– Forhandlinger pågår med europeisk bilindustri om å bygge denne nye typen skip. Markedet er på flere hundre skip, konstaterer Hallvard L. Slettevoll i Stadt AS overfor Sunnmørsposten.