Lærere over hele landet forbereder seg på mulig streik

Streik vil ramme skoler i Ålesund – kan ramme eksamen

7.000 lærere i grunnskoler og videregående skoler over hele landet står klare til å streike fra fredag. Her er listen over skolene på Sunnmøre som kan rammes.

Blindheim ungdomsskole. Her kan streiken ramme gjennomføringa av eksamen i engelsk for to klasser.   Foto: Ålesund kommune

Nyheter

Meklingen om årets lønn går mot innspurten. Det er særlig elever i ungdomsskolen, videregående og studenter som vil merke om det blir streik kommune eller staten.

Det er tatt ut lærere i 21 kommuner og 13 fylker, dermed kan et stort antall elever og skoler bli rammet. I tillegg vil studenter ved flere av universitetene og høyskoler merke om det blir streik.

Basert på Utdanningsnytt sin oversikt har Sunnmørsposten funnet følgende:

Skoler under Møre og Romsdal fylkeskommune:

 • Borgund videregående: 72 lærere tatt ut i streik
 • Fagerlia videregående: 51
 • Fagskolen i Ålesund: 3
 • Spjelkavik videregående: 28
 • Ålesund videregående: 35
 • Ålesund videregående, avdeling maritime: 24

I Ålesund kommune kan streiken ramme både skoler, barnehager og helsevesen. Unio har varslet streik for 98 medlemmer i 14 virksomheter i Ålesund kommune innen helse og skole. Dette gjelder et antall medlemmer i Utdanningsforbundet, Norsk sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Bibliotekarforbundet.

På Blindheim ungdomsskole, der 24 er tatt ut i streik, vil streiken gå utover engelskeksamen for to klasser på grunn av for få personellressurser, melder Ålesund kommune. På de andre streikerammede skolene varsles det at eksamen i engelsk for 10. klassingene skal gå som normalt, mens det meste av annen undervisning utgår.

 • Blindheim ungdomsskole: 24 tas ut i streik. Ålesund kommune skriver: Dersom det blir streik SKAL alle elevene likevel møte opp på skolen som normalt fredag 24.05.19 for å få informasjon om hvordan skoledagen/skoledagene blir fremover. Dersom det blir streik fra 24.05 vil engelskeksamen for 2 klasser går ut på grunn av for få personellressurser. Det vil også være for få personer til å gjennomføre ordinær skole for elevene, de vil bli permittert.
 • Skarbøvik ungdomsskole: 16 tas ut i streik. Det blir ikke undervisning for elevene ved en eventuell streik. Eksamen for 10. trinn, 11. år og 0 år ved Borgund videregående skole vil gå som vanlig fredag 24. mai.

 • Spjelkavik ungdomsskole: 43 tas ut i streik. Eksamen for 10. klasse i engelsk blir gjennomført uavhengig av streik. Kunst-og håndverk for en 10- klasse går som vanlig, utenom dette blir det ikke gjennomført undervisning i streikeperioden.

 • Åse skole: 1 tas ut i streik. Ingen konsekvenser.

I tillegg til skolene, er følgende virksomheter i Ålesund kommune rammet:

 • Midtbyen barnehage. Kun avdelingen Kanona kan bli berørt av streiken i første omgang, der en person er tatt ut.
 • Spjelkavik omsorgssenter: 6 tas ut i streik. En sykepleier tas ut i streik. Omsorgssenteret har søkt om dispensasjon for førstkommende helg. Om denne innvilges vil streiken ikke få konsekvenser før mot slutten av neste uke. Videre berøres Kollen rehabilitering av at en fysioterapeut og en ergoterapeut er varslet tatt ut.
 • Blindheim omsorgssenter: 1 sykepleier. Det er søkt om dispensasjon for helga. For neste uke er bemanningen tilstrekkelig til at streiken ikke får konsekvenser, ifølge kommunen.
 • Åse sykehjem: 2. Ingen konsekvenser denne uka, mulig dispensasjoner på enkeltvakter i neste uke, melder kommunen.
 • Aspøy omsorgssenter: 1 tatt ut. I uke 21 og 22 er bemanningen tilstrekkelig, så det får ingen konsekvenser for drifta.
 • Hjemmetjenester Borgund: 1
 • Hjemmetjenester sentrum: 1
 • Sanitetshjemmet: 1
 • Ålesund bibliotek: 1
 • Ålesund kommune: 10 ansatte
 • Ålesund voksenopplæringssenter: 1

Det er tatt ut fire ansatte innen aktivisering og velferd. Det blir redusert kapasitet på ergotiterapeuttjenesten som per i dag har svært lange ventelister, og hastesaker vil bli prioritert, andre får forlenget ventetid, skriver kommunen. I tillegg er en barnefysioterapeut tatt ut, noe som vil gå spesielt utover barna under ett år. Det vil bli vurdert å søke dispensasjon for denne stillingen på enkelte dager dersom det blir streik.

11.000 klare til streik

Meklingen for ansatte i kommunen og i staten er midt i innspurten. Potensielt kan omkring 11.000 arbeidstakere ende i streik fra fredag morgen om det ikke blir enighet. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til fredag, men det kan lett bli mange timer med forhandlinger på overtid. I fjor ble partene sittende 16 timer på overtid før det ble enighet.

For lærerne dreier striden seg spesielt om de med en lektorutdanning på fem år som ikke er fornøyd med tilbudet de har fått fra kommunene.

– Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne i Unio 3,03 prosent, opplyser Unio. Det samme gjelder lærerne som er organisert gjennom Akademikerne.

Det er også egne forhandlinger for ansatte i Oslo kommune. Det gjelder kun de som er organisert via Akademikerne. Ellers er det enighet i Oslo.

Universiteter

Blant de statsansatte står foreløpig 3.700 ansatte klare til å gå ut i streik fra fredag morgen. Publikum vil nok best merke dette på universitetene i Oslo, Bergen, Bodø og Oslo Met.

– En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, varslet forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat i forrige uke.

Andre statsansatte som kan ende i streik, jobber blant annet i Nav, departementene, toll og politi.

Striden mellom de statsansatte og arbeidsgiveren dreier seg om hvor mye av lønna som skal regnes inn i pensjonsgrunnlaget og uavklarte spørsmål om AFP. I tillegg er det uenighet om hvordan pengene skal fordeles mellom de forskjellige yrkesgruppene.

Hemmelig

Innspurten i meklingen er typisk preget av stillhet. Grunnen til at lite blir kjent om hva som skjer bak dørene hos Riksmekleren, er at det er forbudt for partene å si noe om selve meklingen. Dette er det Riksmekleren som har bestemt. Begrunnelsen er at partene skal ha tillit til at det som blir sagt under mekling forblir fortrolig.

– Utspill kan sette meklingen i fare, og derved vanskeliggjøre mulighetene for å finne fram til en minnelig løsning som sikrer arbeidsfreden, skriver Riksmekleren på sine nettsider.