Bitter arbeidskonflikt ved den kommunalt eide VTA-bedriften Vekst-Ålesund

– Det verste jeg har vært borti

Fire av seks arbeidsledere er sjukmeldt etter konflikt med daglig leder.

Oppfølging: Frode Ingebrigtsen og Jarle Rovde mener situasjonen er uholdbar. – Mange av VTA-erne er avhengig av de fagpersonene som arbeider i ei slik bedrift. Relasjonen er veldig sterk. De er vare overfor endringer i arbeidsmiljøet, sier Rovde. Til opplysning, Frode Ingebrigtsen har tidligere søkt på stilling som daglig leder i Vekst Ålesund. 

Nyheter

Vekst-Ålesund er en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid) eid av Ålesund kommune, og bedriften har et tydelig samfunnsoppdrag. Der arbeider det rundt 30 personer med ulike former for psykisk utviklingshemming. De kalles gjerne VTA-ere, og seks arbeidsledere skal jobbe sammen med VTA-erne for å bidra til et trygt og godt arbeidsliv. Men siden jul har fire av de seks arbeidslederne vært sjukmeldt etter konflikt med daglig leder.