Svarer på kritikken:

– Endringsprosesser kan være utfordrende

Daglig leder Olav Vågen påpeker i sitt skriftlige tilsvar at Vekst-Ålesund er en liten attføringsbedrift som nylig har starta en endringsprosess.

Daglig leder: Olav Vågen skriver at de går gjennom en nødvendig omstillingsprosess for å kunne gi gode og trygge arbeidsplasser til deltakere og ansatte. Foto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Styret sammen med de ansatte og meg har staket ut en strategi, og denne skal vi arbeide med å gjennomføre i åra framover. Endringsprosesser kan være utfordrende, og noen ganger kan endring oppfattes som ubehagelig for noen, og mange ønsker gjerne å ha det på samme måte som man har vært vant til. Ikke alle er glade i endring, skriver Vågen.