Helseforetaket får kraftig kritikk i tilsynsrapport:

– Vi tar denne saka på største alvor

Statens helsetilsyn har påpekt alvorlige mangler ved behandlingen i Helse Møre og Romsdal etter dødsfallet til Øystein Elias Brenne (40).

Klinikksjef Karl-Arne Remvik tar kritikken på alvor.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Øystein orket ikke mer av smertehelvetet

Øystein Elias Brenne (40) tok livet sitt etter 19 år med intense smerter. To år etter dødsfallet avsløres det at han fikk uforsvarlig helsehjelp. Nå får Helse Møre og Romsdal kraftig kritikk fra Statens helsetilsyn.

 

– Vi tar denne saka på største alvor, og det er trist at dette fikk en slik utgang. Vi har hatt en grundig gjennomgang av tilbakemeldingene fra Helsetilsynet og hendelsesforløpet sammen med alle involverte avdelinger, for å se hvordan vi kan unngå at noe slikt skjer igjen. Et av de viktigste læringspunktene er utfordringene i samhandlingen, både internt og ut til andre utenfor helseforetaket, sier Karl-Arne Remvik, klinikksjef for psykisk helse og rus.