Dette er bypakken i Ålesund

En bypakke er et samlegrep for samferdsels- og bymiljøtiltak som delvis finansieres med bompenger.
Nyheter

Det interaktive kartet over er det kommunen som har laget. Her kan man klikke seg inn på de ulike tiltakene i pakken.