Fann vraket av tysk minesveipar

Vraket av ein tysk minesveipar som blei bomba i 1945, er etter 74 år lokalisert på havbotnen nord for Lepsøya.

Bombing: Den tyske minesveiparen M-5610 blei bomba av allierte fly utanfor Lepsøya 10. januar 1945, like etter at dette bildet blei teke frå allierte fly. Det er restane av denne båten som no er funne utanfor Lepsøya. Fotoeigar er Jan Olav Flatmark  Foto: Ukjent

Nyheter

Dykkarar leita etter vraket av den tyske minesveiparen for 25 år sidan, utan å finne noko, men no har Kartverket med sitt presisjonsutstyr klart å finne vraket, på 40 meter djupn.