Etterlyser krav om utsmykking av Pir

– Vestveggen har eit stort potensiale

Trass i at politikarane var positive til Pir-bygget, ba dei om fleire forslag til korleis vestveggen skulle sjå ut. No håpar kunstnarar på krav om kunstnerisk utsmykking av veggen.

Krav: Bent Erik Myrvoll og Karin Augusta Nogva håpar kommunen vil setje krav til private utbyggjarar om utsmykking av bygg som pregar bybildet.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Kunstnarar har ei anna stemme enn kva arkitektar og ingeniørar har. Dei er spesialutdanna til å løyse slike problem som den veggen, seier kunstnar Bent Erik Myrvoll.