Natt til torsdag 6. juni

Stenger Ellingsøytunnelen

Ellingsøytunnelen vil være stengt for trafikk fra midnatt til 03.00 natt til 6. juni.

STENGT: Ålesundstunnelene er oppgraderte, også med nytt sikkerhetssystem. Natt til 6. juni blir Ellingsøytunnelen stengt i en periode for øvelse.  

Nyheter

Fra klokka 21.00 onsdag 5. juni og mellom 03.00 og 05.30 natt til torsdag 6. juni vil tunnelen være stengt med kolonnekjøring som tidligere varslet.

Årsaken til tunnelstengingen er at Statens vegvesen skal gjennomføre en beredskapsøvelse i samarbeid med nødetatene.

– Ålesundstunnelene er oppgraderte, og de nye sikkerhetssystemene er tatt i drift. I den anledning er det viktig at nødetatene får øve på å ta i bruk det nye sikkerhetsutstyret, samt lære seg hvordan de nye systemene fungerer, sier brannvernleder Olav Amund Myklebust i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det skal også øves på kommunikasjonen mellom etatene og med Vegtrafikksentralen.

– Det er viktig at vi gjennomfører denne øvelsen både for de som kjører i Ellingsøy- og Valderøytunnelen og for de som skal gjøre en innsats om det skulle skje en ulykke. Vi håper derfor at trafikantene vil ha tålmodighet med oss i de timene vi må stenge Ellingsøytunnelen, og at de planlegger kjøreturen etter det, sier Myklebust.

Når øvelsen pågår kan det bli observert røyk fra tunnelinngangene på Ysteneset og Kverve.

Omkjøring for de som skal gjennom Ellingsøytunnelen mellom midnatt og 03.00 er rundt Ellingsøyfjorden på fylkesveg 107 via Stette.

Valderøytunnelen vil være stengt med kolonnekjøring i tidsrommet fra 21.00 til 05.30