Volda Maskin frifunne i tingretten etter E39-jobb

Selskapet var saksøkt av ein underentreprenør som gjorde sprengingsarbeid. No har Søre Sunnmøre tingrett avsagt dom.
Nyheter

Det var selskapet Markhus Maskiner AS i Sunnhordland som saksøkte Volda Maskin AS, med krav om å betale 4,2 millionar kroner. Kravet gjaldt oppgjer for sprenging under arbeid med E39 i Sunnfjord i 2015.