Bryter lærernormen

Ti ålesundsskoler har ikke nok lærere

Ålesund kommune har fått pålegg om å ansette langt flere lærere, fordi skolene ikke oppfyller lærernormen. Verst er situasjonen ved Kolvikbakken ungdomsskole, som mangler hele 6,2 lærerårsverk.

Brudd: Kolvikbakken ungdomsskole mangler flest lærere, ifølge Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Foto: Line Helgesen

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gått gjennom grunnskoletall (GSI) for skoleåret 2018/2019, og funnet ut at flere av skolene ikke oppfyller lærernormen.