Vil ha mulighetsstudie og tilstandsrapport for Arbeideren

Det som i utgangspunktet var ei orienteringssak, endte med et konkret vedtak i kultur- og oppvekstutvalget.

Forfaller: Kulturhuset Arbeideren i Ålesund trenger sårt til oppgradering. Sist bygget blei renovert var på 80-tallet  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Mandag var rehabilitering av Arbeideren i Ålesund ei av sakene i kultur- og oppvekstutvalget: Bakgrunnen er et initiativ fra Virksomhet kultur overfor ÅKE (Ålesund kommunale eiendom) om å vurdere ei slik oppgradering.