Frå Vard til Fjordlaks:

– Eg har aldri hatt ein kjedeleg dag på jobb

Roy Reite leiar i dag Vard-konsernet med 9.000 tilsette i inn- og utland. Frå hausten av byter han bransje og blir direktør i fiskeriselskapet Fjordlaks.

Jobbskifte: Roy Reite blir frå september ny administrerande direktør for Fjordlaks i Ålesund. Vard startar no jobben med å rekruttere ny konsernsjef.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Roy Reite stadfestar at han har takka ja til jobben som administrerande direktør i fiskerikonsernet Fjordlaks i Ålesund.