Sula, Giske og nye Ålesund kan bli én buss-sone

Kan bli store endringer for bussene – nye priser og færre soner

Møre og Romsdal har i dag omlag 500 ulike soner for buss. Nå skal systemet forenkles kraftig.

Moa: Busser på bussterminalen på Moa i Ålesund. En rapport anbefaler billigere busspriser og enklere sonesystem i Møre og Romsdal.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Et forslag til ny takst- og sonestruktur for bussene i Møre og Romsdal er sendt ut på høring. Her foreslås store endringer fra dagens 500 soner – til 7 eller 16 soner for heile fylket.