Vil at trafikkutfordringer løses før nyutbygging

KAOTISK MORGENRUSH: Det er trafikale utfordringer knytta til levering av skolebarna, utvalget forutsetter løst. Bildet er fra en reportasje i januar i år.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kultur- og oppvekstutvalget har kommet med en merknad til reguleringsplanen for Spjelkavik øst 1 – Hjellen, som nå er ute på høring. Formålet med planen er å legge bedre til rette for boligutbygging ut fra dagens krav, retningslinjer og byggeskikk.