Vindkraftmotstanden på Haramsøy aukar i styrke

Har mista tilliten til dei etablerte systema.

Dette skal vise dei planlagde vindturbinane på Haramsøya, sett frå Longva. Illustrasjon: Sweco/Zephyr AS 

Nyheter

Motstandsgruppa mot vindkraftutbygging på Haramsøy er klare til å kjempe mot utbygginga av vindturbinane på Haramsfjellet. Sist laurdag vart det halde folkemøte om dei planlagte vindturbinane. Der blei det diskutert korleis den vidare motstanden skal organiserast.