Helse Møre og Romsdal

Innrømmer feil om fødetilbudet

Faktagrunnlaget som lå til grunn for vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund inneholdt feil. Det erkjenner nå ledelsen i Helse Møre og Romsdal.

Konstituert adm dir i Helse Møre og Romsdal, Nils Kvernmo, erkjenner feil i faktagrunnlaget for stengingen av fødeavdelingen i Kristiansund.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

I styresaken ble det opplyst at dette skjer noen ganger årlig, men en gjennomgang i etterkant av styremøtet viser at det har vært ikke planlagte stengninger om lag en gang i året.

– I begge avdelingene har det vært flere situasjoner som har utfordra drifta, men som har blitt løst ved at tilsatte har strekt seg langt for å unngå stenging. Vi er lei for at for at informasjonen om tallet på stengninger ikke blei riktig, seier konstituert adm.dir., Nils Kvernmo.


Fødeavdelinga

Bunadsgeriljaen vann første slag

Bunadsgeriljaen til støtte for fødeavdelinga i Kristiansund, fekk ein førebels siger, då styret i Helse Møre og Romsdal i samrøystes vedtok å utsetje nedlegging og samanslåinga med Molde.


Det er også blitt rettet kritikk mot andre deler av faktagrunnlaget, men det blir avvist fra ledelsen i helseforetaket at det var andre feil som kunne påvirka resultatet.

– Det var ingen enkeltfaktor som var grunnlag for anbefalingen om å samle fødeavdelingene, men en samla vurdering basert på medisinskfaglige forhold og driftsmessige utfordringer. Gjennomgangen av faktagrunnlaget viser at innholdet i hovedsak ligger fast, med unntak for korrigeringa av tallet på stengingsperioder, seier Kvernmo i en pressemelding.


Avviser at foretaket er satt under administrasjon fra eksterne:

Kvernmo varsler nedbemanning i helseforetaket

Konst. direktør Nils Kvernmo varsler nedbemanninger i Helse Møre og Romsdal. Eksterne økonomer fra Helse Midt skal bidra i kuttprosessen, men Kvernmo avviser at Helse Møre og Romsdal nå er satt under administrasjon.


Stengingen av fødeavdelingen i Kristiansund skapte voldsomme reaksjoner og utløste den såkalte bunadsgeriljaen, som etter hvert kjempet for fødeavdelinger flere steder i landet.

I styremøtet 15. mai vedtok styret å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene. I styresaken som skal behandles 12. juni, anbefaler Kvernmo at en kommer tilbake med en styresak i første halvdel 2020 der en ser på tidsplan for sammenslåing, og en samla plan for funksjonsdeling mellom Molde og Kristiansund fram mot Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).