Politikerne ble ikke enige:

Tvekamp om nytt kommunevåpen

Komiteen for nytt kommunevåpen i nye Ålesund klarte ikke å bli enige om hva som er det beste forslaget. Nå er det rigget for tvekamp mellom to helt ulike forslag.
Nyheter

Debatten om hvordan kommunevåpenet skal se ut etter at Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund har slått seg sammen fra 1. januar 2020 har tidvis gått høyt. En politisk komité er nedsatt for å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og nytt ordførerkjede for nye Ålesund. Nå har denne komiteen gitt sitt svar: Den er delt.