Fellesnemnda tilråder Ålesund sitt byvåpen

Med et overveldende flertall tilråder fellesnemnda kommunestyret å vedta Ålesunds byvåpen som kommunevåpen for nye Ålesund kommune.

Fellesnemnda: Fellesnemnda går for å beholde dagens byvåpen i Ålesund.  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Det skulle egentlig stemmes over de to forslagene ELLE mELLE og I&M AS hadde kommet med, men det ble fremmet forslag fra flere hold om å vedta innstilling om Ålesunds byvåpen som nytt kommunevåpen.

ELLE mELLE og I&M AS sine forslag endte ned å få henholdsvis en og to stemmer. Dermed ble det med overveldende flertall vedtatt innstilling om å videreføre Ålesunds byvåpen.