Viser motstand mot kuttforslag med en fredelig lunsj

– Vi må være åpne om at kuttene går utover pasientene

– Hvis en pasient har kreft, sier vi det som det er, selv om det er dårlig nytt. På samme måte må vi være åpne om konsekvensene av å kutte 130 årsverk. Vi må fortelle at det går utover pasienter og ansatte, sier lege Egil Romslo Schistad ved Ålesund sjukehus.

STÅR BAK: Lege Egil Schistad ved sjukehuset i Ålesund er en av initiativtakerne bak Ring i bjella-aksjonen blant de ansatte, som varsler om konsekvensene av store kutt.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Et vedtatt kutt på 85 millioner kroner i Helse Møre og Romsdal, som betyr at 130 årsverk skal bort, har fått fram både sinne, frustrasjon og resignasjon hos de ansatte.