Rapport om helgastenging ved Volda sjukehus:

– Kan spare millionar på å ha akuttkirurgi i Volda også i helgane

Når Volda sjukehus har helgastengt akuttkirurgi, aukar presset på Ålesund. Og det kan vere millionar av kroner å spare på å avslutte ordninga.

Helgestengd: Dei siste åra har akuttkirurgien ved Volda sjukehus vore stengd i helgane. Ei gruppe i helseføretaket har vurdert ordninga, og det er venta at rapporten blir grunnlag for ei tilråding frå administrasjonen med det første. Arkiv.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Ei breitt samansett gruppe har utarbeidd ein rapport om helgestenging av akuttkirurgi ved Volda sjukehus.