Miljøarbeid ved Larsgården skole

Elever og lærere ved Larsgården skole kan snart ta sommerferie etter et helt skoleår som Miljøfyrtårn.

MILJØFYRTÅRN: Larsgården skole.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Miljøfyrtårn er et sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og vise samfunnsansvar.

I flere år har det ved Larsgården skole vært jobbet tverrfaglig med klima og miljø i fag og skolehverdag, forteller rektor Ole Henrik Wahlquist.

— Miljøarbeidet er viktig for oss og det vises igjen i at vi aktivt knytter tiltak og prosjekt tettere opp imot langsiktige læreplaner. Vi er også bevisste på kildesortering og har alltid fokus på energiforbruk og gode innkjøpsrutiner.

— Årlig er vi med på Rusken-aksjonen og «Hold Norge rent», med å rydde strendene i nærmiljøet. I tillegg til det ytre miljøet jobber vi med det indre miljøet på skolen. Det starter i klasserommet, i det gode klassemiljøet, og fortsetter ut i fellesskapet, med skolemiljøet. Arbeidet vårt med trygt og godt skolemiljø er en viktig del av miljøarbeidet. Ved å få sertifiseringen som Miljøfyrtårn føler vi at skolens miljøarbeid blir sett, og vi håper andre lar seg inspirere, sier Wahlquist.