Stad skipstunnel kan stå ferdig i 2025

Kystverket sannsynliggjør at de kan bygge Stad skipstunnel innenfor kostnadsramma i Nasjonal transportplan.

Stad skipstunnel. 

Lobbygruppe: Leder for styringsgruppa for Stad skipstunnel, Rolf Domstein, og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad. Samferdselsminister Jon Georg Dale.  

Nyheter

Det melder Kystverket.no tirsdag formiddag. Nyheten ble først brakt av styringsgruppa for Stad skipstunnel, ei lobbygruppe som jobber for bygging av skipstunnelen.

I Nasjonal Transportplan (NTP) ligger Stad skipstunnel inne med en forventa kostnad på 2.953 mill. 2018-kroner. Hvis man velger å gjennomføre alle kostnadsreduksjonene, er ny styringsramme beregna til 2.677 millioner kroner, opplyser Kystverket.no.

Blant annet har Kystverket kjernebora langs tunellens lengdeprofil for mer presis kartlegging av fjellkvaliteten. De har også forenkla entringskonstruksjonene inn mot tunnelåpningene, og endra brukonstruksjonen over den ene tunellportalen. Det er også gjort nye geotekniske vurderinger og datasimulering av fjellsikringsbehovet.

Kystverket foreslår en fremdriftsplan med byggestart i 2021 og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Økt samfunnsnytte

Kystverket har utarbeida en rapport, «Stad skipstunnel. Videreutvikling og prosjektoptimalisering». Her er samfunnsnytta økt med rundt 1 milliard kroner sammenligna med KS2, opplyser lobbygruppa for Stad skipstunnel.

Kystverket selv har ikke offentliggjort rapporten fordi de ønsker å la samferdselsdepartementet gå gjennom rapporten først.

Det som ifølge lobbygruppa står i rapporten er at skipstunnelen vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og CO2-utslipp for skip. Og bare med Stad skipstunnel vil det bli mulig å etablere en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. En slik hurtigbåtforbindelse vil knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen og gjøre regionen mer tilgjengelig for turisme.

Lobbyvirksomhet

Fra lobbygruppa for Stad skipstunnel har Rolf Domstein og Randi Paulsen Humborstad nylig hatt et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Prosjektet er «gryteklart», og vi forventer nå at regjeringa vil følge opp Nasjonal transportplan, legger fram ei endelig investeringsbeslutning for Stortinget, og bevilger oppstartsmidler på neste års statsbudsjett, skriver Humborstad.

Retting: Sunnmørsposten skreiv først at det var Kystverket som sendte ut den første pressemeldinga. Det stemmer ikke. Avsender er prosjektgruppa for Stad skipstunnel. Kystverket presiserer også at de sannsynliggjør at de kan bygge Stad skipstunnel innenfor kostnadsramma i Nasjonal transportplan.