Stort oppmøte på «lunsj-aksjonen»

Rundt 200 ansatte på sjukehuset i Ålesund aksjonerte med applaus og klingende bjeller.

Aksjonerte: Det var trangt i korridoren utenfor sjukehusauditoriet da rundt 200 ansatte viste støtte til sine tillitsvalgte som skulle bli informert om kuttplanene.  

Nyheter

– Vi er sjølsagt både frustrerte, urolige og sinte, men å aksjonere på en aggressiv måte er ei lettvint løsning. Vi vil følge spillereglene og ønsker ikke å lage noe rabalder.