Ny aktivitet i Stordal

Konsesjon til Norsk Sjømat

Etter mangeårig kamp har det lykkes Norsk Sjømat på Stranda å få konsesjon for det planlagte anlegget sitt i Stordal.

STORDAL: Fra venstre Jarle Myking, Norsk Sjømat, Harald Espeland, Stordal i Vekst og Per Magne Grøndahl, Norsk Sjømat.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Fiskeridepartementet har nå nemlig gitt Norsk Sjømat Oppdrett AS tilsagn om visningskonsesjon i Stordal.