Skal berge mat i turistbygda

No blir også det første hotellet i Geiranger med på ordninga To Good To Go, for å hindre matsvinn.
Nyheter

50 butikkar og serveringsstader har teke i bruk appen To Good To Go i Møre og Romsdal. Slik har dei saman redda om lag 40.000 porsjonar med overskotsmat frå søpla. No blir også dei første i Geiranger med.