Skal bruke 264 millioner på ny skole

Kolvikbakken ungdomsskole skal rives

I vinter kom nyheten om at elevene ved Kolvikbakken ungdomsskole blir flyttet til Ratvikåsen i tre år mens skolen renoveres. Nå er det klart at hele skolen skal rives og bygges på nytt. 

Prosjektleder: Prosjektleder i Ålesund kommunale eiendom, Jonas Berger, forteller at de har fått sterke anbefalinger fra Norconsult om at skolen må rives.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Bygningen er 60 år gammel og har passert forventet levetid. Etter å ha gjort tilstandsvurderinger var Norconsult klare i sine anbefalinger. Sånn skolen er nå, er den lite egnet til rehabilitering med tanke på de kravene vi må følge når det gjelder planløsning, etasjehøyder og kapasitet, sier prosjektleder i Ålesund kommunale eiendom, Jonas Berger.