NRK: Kolvikbakken ungdomsskole skal rives

Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund skal likevel ikke renoveres, men rives.

Rives: Kolvikbakken ungdomsskole skal rives - ny skole skal etter planen stå klar i 2022.  Foto: Line Helgesen

Nyheter

NRK Møre og Romsdal skriver tirsdag kveld at Jonas Berger, prosjektleder i Ålesund kommunale eiendom opplyser at kommunen heller vil rive enn å renovere den nedslitte ungdomsskolen på Nørve.

Han forteller til NRK at en tilstansrapport fra Norconsult peker på at «skolen har store avvik, og at det ville være en stor risiko å begynne å rehabilitere et 60 år gammelt bygg».

Flytter alle elevene mens skolen rehabiliteres

– Det blir trangt, men vi mener det er langt bedre enn alternativet - at det drives skole på Kolvikbakken samtidig som den oppgraderes.


– Da var det en beslutning vi gjorde at det var mer hensiktsmessig å bygge nytt, sier Berger.

Den nye skolen skal stå klar høsten 2022.

Bryter lærernormen

Ti ålesundsskoler har ikke nok lærere

Ålesund kommune har fått pålegg om å ansette langt flere lærere, fordi skolene ikke oppfyller lærernormen. Verst er situasjonen ved Kolvikbakken ungdomsskole, som mangler hele 6,2 lærerårsverk.