Pålegg om sikrare levering av vatn til Geiranger

Geiranger vassverk har ei leveringssikkerheit som ikkje er god nok. Det meiner Mattilsynet.

Geiranger: Turistbygda har godt drikkevatn, seier Mattilsynet. Men bygda treng større magasinkapasitet på grunn av stor pågang om sommaren.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Geiranger vassverk har ei vassforsyning som ikkje er tilpassa den auka trafikken i bygda i sommarhalvåret, skriv Mattilsynet i eit brev til Stranda kommune. Vassverket i Geiranger er ein del av Stranda kommunale vassverk.