Volda kommune:

Har betalt 1 million kroner i dagbøter på 2,5 år

Frå 2017 har Volda kommune hatt ei eksplosiv auke i dagbøter grunna for få omsorgsplassar.

Løysingsorientert: Helse og omsorgssjef for Volda kommune, Svein Berg-Rusten, vil leige plassar i Hornindal for å avhjelpe situasjonen  Foto: Roger Oldeide

Nyheter

– At helseføretaket opplever tøffe økonomiske tider smittar over på kommunen. Situasjonen er svært krevjande, seier helse- og omsorgssjef i Volda kommune, Svein Berg-Rusten til Fjordingen (+).