– Ekstrakostnader ved SNR kan utsette investeringer i Ålesund

De store ekstrakostnadene som kan komme med SNR er undervurdert, mener Ivar Østrem og viser til erfaringene fra Østfold.

2020-30: Ivar Østrem frykter at Ålesund sjukehus tvinges til å redusere aktiviteten det neste tiåret.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

SNR, sjukehuset Nordmøre og Romsdal, kommer til å spise mye av investeringsbudsjettet i Helse Midt. Budsjettramma er på 4,4 milliarder kroner og inkluderer et medisinsk senter i Kristiansund.