11 eiendommer i Ålesund må tvangsselges

Frostating lagmannsrett har gitt Nordea medhold i at 11 eiendommer som har vært i Hjellhaugen Eiendom AS besittelse skal tvangsselges.

Frostating lagmannsrett.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Frostating lagmannsrett bekreftet dermed Sunnmøre tingretts kjennelse fra 11. april i år.